Българският Съвет за Устойчиво Развитие отбеляза присъединяването си към WorldGBC

Българският Съвет за Устойчиво Развитие отбеляза присъединяването си към Световния Съвет за Устойчиво Строителство, като организира прием в рамките на World Green Building Week в Сердика Център на 28 септември 2010г.

С организирането на това събитие успяхме да привлечем общественото внимание и да го насочим към сектора устойчиво развитие, подчертавайки огромното значение на зелените сгради и градски райони при решаването на множество глобални предизвикателства. Президентът на организацията арх. Георги Коларов отбеляза, че събитието е част от глобална инициатива, на която Българския Съвет за Устойчиво Развитие ще представи някои от основните послания от доклада на Световния GBC. Арх. Коларов спомена, че според ООН, сградите са най-големият потребител на енергия и строителния сектор има най-голям потенциал за редуциране на потреблението на енергия и отделянето на въглероден двуокис.

Бяха отбелязани конкретни резултати от дейността на BGBC, като активно участие в Международния борд на DGNB, включващ Германия, Австрия, Швейцария, Чехия, Унгария, Русия, Китай, Бразилия и създаването на работна група с участието на четири ключови министерства и наши представители за приемане на законови норми за стимулиране на устойчивото строителство .

Арх. Весела Вълчева, директор Развитие и обучение запозна гостите с значимостта на приемането на BGBC към WorldGBC, като отбеляза, че това е една глобална мрежа от организации, посветени на устойчивото строителство, обединяваща представители на различни бизнес среди. Г-жа Вълчева представи Българския съвет за устойчиво развитие като двигател на пазарна трансформация и модел за отговорен подход към социални, икономически и природни ценности.

Изказването на посланика на Кралство Белгия, който изрази своята силна подкрепа и вяра във възможностите на Българския Съвет за Устойчиво Развитие бе посрещнато с голям интерес. Той обърна специално внимание на ролята, която трябва да изиграе правителството в създаването на подходяща нормативна уредба за стимулиране на устойчивото строителство.

Приема уважи, председателя на Комисията по Регионално Развитие на НС, членове на организацията, общински представители както и представители на водещи международни и български компании.