BGBC е партньор на Buildingreen - национална конференция за енергийна ефективност и устойчиво строителство

Конференцията Buildingreen, организирана съвместно от Градът Медия Груп и Български съвет за устойчиво развитие, ще се проведе на 8 март 2011 година в Интер Експо и Конгресен Център, в рамките на Българска Строителна Седмица.

Събитието има за цел да запознае професионалистите в сектора на устойчивото строителство като инвеститори, проектанти, изпълнители, специалисти по енергийна ефективност и доставчици с нови бизнес възможности. Ще бъдат дискутирани теми свързани с процеса на обновяване на сградния фонд и все по-строгите изисквания към енергийната ефективност и устойчивото строителство.