Български съвет за устойчиво развитие и тази година участва в Европейската седмица за устойчива енергия

Европейската седмица за устойчива енергия (Sustainable Energy Week) се провежда по инициатива на Европейската комисия в периода между 11 – 15 април. Чрез организирането на стотици мероприятия из цяла Европа, инициативата подкрепя дейността на Европейския съюз за постиганe на целите в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Брюксел е мястото, където цяла седмица ще се дискутират теми свързани с устойчивото развитие, енергийната ефективност , глобалните климатични проблеми, екодизайн и други.

Българският съвет за устойчиво развитие (BGBC) подкрепя инициативата с участие, като партньор в конгрес и изложба „Енергийна ефективност и управление на отпадъците”, която ще се проведе в периода от 13 до 15 април в Интер Експо Център. Съветът взе участие и в откриването на конференцията „Енергия и устойчива архитектура” , като арх. Весела Вълчева (Директор обучения и членство на BGBC) дискутира с публиката теми свързани с енергия и архитектурна ефективност.