Конференция Smart City – Модел на устойчиво местно развитие

Конференцията Smart City – „Модел на устойчиво местно развитие”, която се проведа на 27 април в хотел „Кемпински Зографски” насочи вниманието на публиката към проблеми свързани с устойчивото градско развитие и енергийната ефективност. На събитието присъстваха представители на международни компании, обществени личности и представители на европейски институции.

Конференцията откри Министърът на околната среда и водите Нона Караджова, която подчерта, че енергийна ефективност е една от главните цели пред развитието на българските градове в следващите 10 години. Основните теми, които се разискваха по време на конференцията бяха свързани с подновяване на сградния фонд, трафика, електромобилността, и управление на топлинната енергия. Участниците в събитието имаха възможността да се запознаят и с модел на умна система за управление на консумираната енергия, която може да намали до 40% потреблението на топлинна енергия в сградите и с до 14% - на електрическа енергия.

В панела модериран от Български съвет за устойчиво развитие арх. Коларов (Президентът на Български съвет за устойчиво развитие) представи ролята на стратегиите за устойчиво развитие на градовете и инструментите за тяхното реализиране. Той разясни значимостта на интегрирането на сертификационната система DGNB България в общинските стратегии за градско развитие. В панела взе участие и Президентът на Австрийския съвет за устойчиво строителство г-н Кауфман, който запозна публиката с предимствата от подхода на устойчивото градско планиране. Представител на Немски съвет за устойчиво строителство г-н Михаел Дакс представи DGNB системата за сетрифициране на устойчиви градски райони. Кристиан Донат (Консултант по устойчиви проекти) представи европейския опит в приложението на екологични продуктови декларации на строителните материали.