Календар обучения, конференции и събития на Български съвет за устойчиво развитие 2011г.

Май

11 май – BalREc - конференция за инвестиции и пазар на имоти
Конференцията BalREc ще фокусира вниманието на публиката към нови възможности на жилищния пазар, инвестиции, индустриални имоти и зелени сгради. BalREc цели да привлече вниманието на специалисти в сектора на устойчивото строителство, като инвеститори, консултанти, строителни компании, архитекти, пропърти и проджект мениджмънт експерти.

http://stroitelstvo.info/events/?guid=1051614〈=bg

20 май – Регионална Европейска среща на съветите за устойчиво строителство (WGBC's Europe Regional Network Meeting)
Европейската регионална мрежа е коалиция на Съветите за устойчиво строителство (GBC) из цяла Европа, които работят заедно с цел утвърждаване и налагане на устойчиви практики в строителството. Тази година регионалната европейска среща на Съветите за устойчиво строителство ще се проведе в Барселона едновременно с конференцията CONSTRUMAT, организирана от Испанския съвет за устойчиво строителство.

23 май – Среща на Mеждународния Съвет DGNB (DGNB International Board Meeting)

Международният Съвет DGNB е създаден, за да контролира качеството, поддръжката и развитието на системата DGNB при адаптирането и за други страни. Съветът се състои от членове на DGNB и негови партньори - международни организации. Срещата на Съвета ще се проведе във Виена и ще се фокусира върху дългосрочното развитие на DGNB партньорската мрежа.

Юни

20 - 21 юни - Гьоте-институт - Германо-български диалог "Преход в енергетиката под знака на климатичните промени и изчерпването на ресурсите". По време на българо-германския диалог експерти, политици, представители на управлението и предприемачи от двете страни ще обсъдят с интересуващи се от проблема обществени кръгове предизвикателствата, шансовете и пречките пред прехода в енергетиката в България.

http://www.goethe.de/ins/bg/sof/ver/bg7192685v.htm

29 -30 юни – Consense - Международен конгрес и изложение посветени на устойчивото строителство, инвестиции, експлоатация и поддръжка, Щутгарт (Германия)
Конгресът ще запознае специалистите в областта на устойчивото строителство с значението на критериите за устойчивост при реновиране и модернизация на съществуващия сграден фонд. Международно признати лектори ще представят перспективи и методи за устойчиво строителство. Consense e отлична възможност за създаване на бизнес контакти, обмяна на опит и представяне на най-новите практики и решения в строителния сектор. Посетители на събитието са предимно архитекти, инженери, проектанти, консултантски фирми, инвеститори и финансови институции.

http://www.messe-stuttgart.de/cms/index.php?id=83437&L=1

Септември

29 септември – Годишна Конференция на Български съвет за устойчиво развитие
Годишната конференция на Българския съвет за устойчиво развитие ще предостави възможност на професионалистите от строителния бранш, като архитекти, инженери, проектанти, инвеститори и предприемачи да се запознаят с развитието на нови бизнес възможности в сектора устойчиво строителство. Скоро очаквайте пълната програма на конференцията и допълнителна информация.