Sustainability Forum Sofia - More than Green - Първата годишна конференция на Български съвет за устойчиво развитие

Sustainability Forum Sofia - More than Green - Първата годишна конференция на Български съвет за устойчиво развитие

Конференцията ще дефинира основните политики и инструменти за устойчиво развитие и зелено строителство. Това е централно събитие за всички, които са ангажирани с темата „устойчивост“. Събитието е отлична възможност за срещи и дискусия с представители на международните научни среди, бизнеса и правителството.

Конференцията е структурирана в четири основни панела:

  • Бъдещето на България в контекста на европейската политика за устойчиво развитие
  • Сгради и градско развитие
  • Фасилити Мениджмънт
  • Устойчиви Технологии

По време на конференцията ще бъдат представени новите изисквания в Европейското законодателство в областта на екологичните продуктови декларации, примери за устойчиво строителство, опит от DGNB сертифицирани проекти, както и стратегии за градско развитие. Участниците ще имат възможност да посетят изложба „Innovative Sustainable Solutions” където ще бъдат представени иновативни технологии, материали и устойчиви решения в съвременното строителство.

Гост лектори са международно признати специалисти от Германия, Австрия, Дания, Русия и Румъния.

Събитието е част от Световната седмица на устойчивото строителство. Повече информация можете да получите на следния сайт: http://www.worldgbc.org

Очакваме Ви на най-значимото събитие в България в областта на устойчивото строителство и градското развитие.

Предварителна програма "Sustainability Forum Sofia – More than Green"

За участие в конференцията Sustainability Forum Sofia –More than Green моля свържете се с нас на телефон: +359 2 964 13 20 или на e-mail: office@bgbg.bg