BGBC и DGNB поставиха началото на обучение по системата DGNB в България

Семинарът събра повече от 50 участника

През втория ден на събитието Sustainability Forum Sofia – More Than Green Българският съвет за устойчиво развитие (BGBC) съвместно с Немския съвет за устойчиво строителство (DGNB) организира Семинар – Въведение в системата за сертифициране на устойчиви сгради DGNB.

DGNB е най-новата система за сертифициране на устойчиви сгради и се определя като система от второ поколение. Качествата на сградатата се оценяват от гледна точка на трите стълба на устойчивото развитие – екология, икономика, социален интегритет. Тя обхваща фазите на проектиране, изграждане и експлоатация и разрушаване или т.нар. „life cycle” подход. Системата е профилирана за различни видове сгради – офисни, индустриални, жилищни сгради, търговски центрове, хотели, образователни учреждения.

Адаптирането на немската система DGNB за България се осъществява от Български съвет за устойчиво развитие (BGBC) по силата на международен договор с Немския Съвет за Устойчиво Строителство (DGNB).

Mеждународно признатият експерт Михаел Дакс – Директор Международни системи DGNB представи основите на системата, връзката й с актуални и бъдещи европейски директиви и стандарти. Бяха разгледани обхвата на оценката и критериите, матрицата на оценяване, както и спецификата на адаптация на системата.

Това е първият от поредица семинари насочени към професионалисти в строителния сектор. Oбучението на DGNB Одитори и Консултанти в България e организирано от Българския съвет за устойчиво развитие.

За повече информация моля свържете се с нас на тел: +359 2 964 13 20 или office@bgbc.bg