BGBC Академия съвместно с Националният център по радиобиология и радиационна защита и Международната агенция за атомна енергия организира двудневен семинар

BGBC Академия съвместно с Националният център по радиобиология и радиационна защита и Международната агенция за атомна енергия (IAEA), организира двудневен семинар на тема „Намаляване риска от замърсяване с радон в сгради – ролята на строителните експерти” на 14-ти и 15-ти ноември 2011 в Националния център по радиобиология и радиационна защита.

Радонът е радиоактивен елемент, който се излъчва от земните недра (скали) и при високи концентрации в сгради и трайно излагане на облъчване, може да предизвика сериозни здравословни проблеми у хората. Според проучвания в тази област, радонът притежава най-голям рисков потенциал от всички естествени и създадени от човека радиоактивни източници. Неговата концентрация в долните етажи и избите е най-висока, но може да бъде намалена чрез мерки за саниране и добра вентилация. Като екологичен фактор свързан с местоположението на сградите, радонът е влияе върху качествата на сградата по отношение на нейната икономическа и социална устойчивост.

Измерването и предотвратяването на замърсяването с радон в сградите трябва да се превърне в практика при проектирането, строителството и санирането на съществуващи сгради у нас. В българската строителна практика се наблюдава изоставане в тази област.

Целта на семинара е да запознае инженери, архитекти, строители и експертите участници в инвестиционния процес с начините за редуциране на замърсяването в сгради на база практически примери от страни в ЕС.

Лектори на събитието са експерти на Международната агенция за атомна енергия.

Не пропускайте да сте сред първите, които се запознават с темата, която определено дава възможности за развитието на нова ниша в строителния сектор и, за която липсват необходимите експерти и специалисти на пазара в България.

За повече информация моля вижте програмата.

Очакваме да заявите Вашето участие до 31.10.2011г. на тел. 02 / 964 13 20 или education@bgbc.bg.