Станете DGNB Consultant. Обучение по международната система за сертифициране на устойчиви сгради DGNB

Интегрирането на аспектите на устойчивост при планирането и построяването на една сграда се превръща в неизменна част от процеса на проектиране. Все повече собственици и инвеститори искат да включат екологични, икономически, социокултурни и функционални аспекти в проектирането, строителството и управлението на сградите си. Сложността на такъв тип подход изисква експерти и ноу хау, създавайки нови възможности в развиващия се пазар на устойчиво строителство.

Системата DGNB е създадена от Германския съвет за устойчиво строителство (Dеutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) - една от водещите организации в Европа в облaстта на устойчивото строителство. Системата е създадена съвместно с Германското министерство на транспорта, строителството и благоустройството. Като високо качествен, напълно прозрачен и достъпен инструмент за оценка и сертифициране на устойчиви сгради, системата е една от водещите на световния пазар, основно благодарение на подробните си качествени и количествени критерии, които описват икономическите, екологичните и социокултурните аспекти, базирани на жизнения цикъл на сградата. Aктуални сертифицирани проекти по ситемата DGNB може да намерите тук.

Като водеща организация за обучение в областта на зеленото строителство в България, Българският съвет за устойчиво развитие ви предоставя възможността да сте сред първите участници в курс, който предлага единствена по рода си възможност да бъдете обучени от високо квалифицирани и международно признати DGNB експерти.

Какви са ползите от курса?

Организираното обучение е първото по рода си в България и е препоръчително за всеки, който желае да работи в сферата на устойчивото строителство на международно ниво. Обучението за DGNB Consultant ще се проведе през месец февруари и март 2012. По време на курса ще бъдете запознати със системата DGNB, как функционира тя и как да се прилага, а това ще направи възможно да предоставите на вашите партньори много възможности свързани със сертифицирането и устойчивите сгради, сред които:

 • Внедряване на аспектите на устойчиво строителство в процеса на проектиране
 • Подобряване стойността на сградата на пазара
 • Управление на риска
 • Оптимизиране на процеса на проектиране и свързаните с него процеси
 • Осигуряване на комфорт на обитаване и работа

Обучението е насочено към експерти, които работят в сектора на недвижимите имоти (проектиране, строителство, инвестиции), които желаят да разширят дейността си предлагайки вътрешнофирмени или други консултантски услуги по темата DGNB сертифициране.

Дейности на DGNB Консултанта

 • Консултации в сферата на устойчивото строителство и по отношение на предимствата на устойчивите проекти
 • Консултации по необходимите етапи на сертификационния процес
 • Разясняване на изискванията на сертификационната система DGNB, както и на единични компоненти от нея
 • Идентифициране на разликите между отделните варианти на системата
 • Съдействие при избор на одитор

В първия модул на обучението ще се запознаете със структурата, методологиоята, критериите и процеса на оценяване на системата DGNB. Във втория модул ще научите за LCA (Life Cycle Assessment) и LCC (Life Cycle Costs), както и практическото приложение на критериите.

Изпитът, на който ще бъдат оценени придобитите знания ще се проведе онлайн. В края на успешно завършеното обучение ще получите вашия сертификат за квалификация DGNB Consultant.

Обучението се провежда на английски език.

Програма:

 • Модул 1a: 20-21 февруари 2012
 • Модул 1b: 12-13 март 2012
 • Изпит: 26 март 2012

Повече информация относно таксите за участие в курса може да получите тук.

Всеки желаещ да се включи в международното обучение следва да отговаря на предварително определени условия, които можете да намерите тук.

Първата крачка – записване на 4-дневното обучение може да направите като сe вържете се с нас на education@bgbc.bg или +359 2 964 13 20 или се регистрирайте директно тук.