BGBC организира обучение на тема “Day-lighting in architecture and energy saving”.

Българският Съвет за Устойчиво Развитие организира обучение на тема “Day-lighting in architecture and energy saving”, което ще се проведе на 21 април 2012г в Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 3.

Обучението има за цел да запознае архитекти, инженери, студенти и всички професионалисти в тази сфера с най-актуалните концепции за постигане на ефективна естествена дневна осветеност при проектирането на сгради. Организираното обучение е препоръчително за всеки, който желае да работи в сферата на устойчивото строителство.

Какви са ползите от курса?

По време на курса ще бъдете запознати с най-съвременните методи и технологии за проектиране на енергийно-ефективни сгради чрез оптимизиране на фасадни решения и рационалното използване на дневна светлина. Управлението на достъпа на дневна светлина е основен фактор при проектирането на „умни и адаптивни еко-фасади”, което от своя страна води до спестяване на разходи за енергия в значителни мащаби, повишава визуалния комфорт в сградата, продуктивността и качеството на работа на обитателите.

Това е един от фундаменталните елементите в процеса на интегрално проектиране, който значително намалява разходите по време на жизнения цикъл на една сграда.

Обучението ще се проведе на английски език.

Теми на семинара:

  • Daylight – Basics and Examples
  • Methods of Daylighting
  • Facade Concepts
  • Energy Concepts
  • Energy Savings
  • RETROLux A
  • RETROLux/RETROLux Therm
  • RETROFlex/RETROFlexTherm
  • RETROTop/Light
  • Sopharma Business Towers – synergetic and day-lighting

Лектор ще бъде Dr.-Ing. Helmut Köster , аrchitect, lighting designer E.L.D.A - консултант при създаване на концепцията за фасадните решения, осветление и системата за сградна автоматизация на Софарма Бизнес Тауърс и Литекс Тауър.

Преференциални цени се предлагат за членове на BGBC, КАБ, КИИП, БААИК, както и за студенти.

Краен срок за записване: 10 април 2012г.

За повече информация и записване моля свържете се с нас :
Tелефон: +359 2 964 13 20
education@bgbc.bg