БСУР организира Кръгла маса на тема: „ Устойчиви инвестиционни проекти - връзката между строителството и зелената икономика“

БСУР организира Кръгла маса на тема: „ Устойчиви инвестиционни проекти -  връзката между строителството и зелената икономика“

На 27 март се състоя кръгла маса на тема: „ Устойчиви инвестиционни проекти -  връзката между строителството и зелената икономика“, организирана от Български Съвет за Устойчиво Развитие, с подкрепата на Зелена София, и специални гости от Европейската Банка за Възстaновяване и Развитие. Събитието бе  открито от Арх. Весела Вълчева-МакГий, Председател на БСУР, Лариса Манастърли, Директор на ЕБВР за България и  Елица Панайотова, Координатор на Проект Зелена София, където беше проведена кръглата маса.

Поканените гости се запознаха с новата финансова програма „Преход към зелена икономика“, представена от ЕБВР, както и с тенденциите към кръгова и ниско-въглеродна икономика в Европа, представени от Джеймс Дринкуотър- Директор на Европейската Мрежа към Световния Съвет за Устойчиво Развитие, който подчерта че Европейската Комисия възлага все по голяма отговорност на съветите за устойчиво развитие да спомогнат пазара да направи необходимия преход в сградния сектор. По новата програма на ЕБВР се отпуска финансиране за приблизително 15 млрд Евро, което цели стимулиране на ниско-въглеродната икономика чрез инвестиране в устойчиви проекти. Експертите в сектори туризъм, недвижими имоти и климатични промени от централния офис на ЕБВР в Лондон, Александър Хаджииванов и Руслан Шопов,  представиха информация за програмата и техническата експертна помощ, които банката предлага.

Контекстът в София постави Елица Панайотова, Координатор на Проект Зелена София, която разказа за различните инициативи и цели на Столична Община, която се стреми да изгради цялостна стратегия за устойчиво развитие и да кандидатсва за престижната награда на ЕК “Зелена Столица на Европа”. Панайотова подчерта, че София е подходящ кандидат, тъй като целта на конкурса е да мобилизира градове със сериозни предизвикателства да изготвят концепция, обхващаща 12 различни индикатора за устойчиво развитие.

Успешен български пример за проект по програма „Преход към зелена икономика“ представи Добрин Стайков – Управляващ директор на Ей Джи Кепитъл, който показа различните преимущества на „Полиграфия офис център“, в процес на сертифициране по Американската система LEED. Александър Танев - Оперативен директор наПолиграфия Офис Център, даде примери за предизвикателствата и добавената стойност, които носи процесът на сертифициране за съществуващата част на офис центъра.

По време на последвалия дискусионен панел бяха обсъдени предимствата на устойчивите сгради, както и развитието на този сектор на недвижимите имоти у нас. Участие взеха Иглика Йорданова – Директор на Колиърс България, Иван Велков- Зам, председател на Столичен Общински Съвет, Руслан Шопов, Александър Танев и Джеймс Дринкуотър. Дискусията  беше водена от Весела Вълчева-МакГий.  Въпреки, че според участниците пазарът търси и предпочита сгради с доказани устойчиви характеристики и сертификати, липсата на държавен регламент забавя масовата реализация на зелени проекти.

Панелисти и гости се съгласиха, че предстои още много работа по пазарната трансформация и успешното, градивно устойчиво развитие у нас, но предпоставките за това съществуват. С прогресивни механизми за финансиране, интерес от страна на местното и държавно управление, наличност на експертиза и търсене от страна на бизнеса, устойчивото строителство на нови обекти, както и устойчива реконструкция на съществуващи такива, е въпрос на подобрено взаимодействие между секторите, отворен диалог и сътрудничество.

Лариса Манастърли, ЕБВРДжеймс Дринкуотър, Европейска Мрежа