Сътрудничество с ЕБВР - инициатива "Преход към зелена икономика"

Сътрудничество с ЕБВР - инициатива "Преход към зелена икономика"

Европейската Банка за Възстановяване и Развитие е един от най-големите инвеститори в зелено строителство в света. Тяхната инициатива „Преход към зелена икономика” към края на 2017 дава на разположение  15 милиарда  евро като инвестиции в зелени сгради и представлява уникална смесица от финансова подкрепа, политики и техническа помощ, съдействаща за растежа на пазара.

Европейската Регионална Мрежа на Световният Съвет за Устойчиво Развитие и ЕБВР подписаха Меморандум за Разбирателство през 2016г., който подкрепя развитието на пазарa на  устойчиво строителство в страните, в които двете организации имат представителства. Като част от Световната седмица на зеленото строителство през 2017, ЕБВР публикува два нови документа, които обобщават финансирането, политиките и техническата помощ, предлагана от инициативата „Преход към зелена икономика“. Бихте могли да изтеглите файловете по-долу, както и специфичните доклади на ЕБВР за сектора тук.