Завърши най-мащабният проект за подпомагане изготвянето на по-добра стратегия за обновяване на сградния фонд в България - BUILD UPON

Завърши най-мащабният проект за подпомагане изготвянето на по-добра стратегия за обновяване на сградния фонд в България - BUILD UPON

На 28 февруари 2017 г. приключи BUILD UPON - най-мащабният проект в Европа за подпомагане правителствата на участващите държави за изготвяне на по-добри стратегии за основно обновяване на съществуващите сгради. Български Съвет за Устойчиво Развитие е един от 13-те европейски партньори по проекта заедно със съветите за устойчиво строителство на Ирландия, Испания, Италия,  Латвия,  Румъния,  Словакия,  Словения,  Турция,  Финландия,  Хърватия, Чехия, Швеция. Проектът реализира високи резултати при ангажирането на всички групи заинтересовани страни за подпомагането на националните правителства в изготвянето на нова стратегия за обновяване на сградния фонд. По време на проекта BGBC имаше задачата да събере мненията на представители на всички заинтересовани страни и техните експертни гледни точки върху основните предизвикателства и проблеми на текущата национална стратегия. Основната цел бе да се идентифицират пречките и бариерите и да се предложат конкретни мерки и предложения за преодоляването им.

Като част от процеса, BGBC организира семинари по следните основни теми:
       I ‘‘Изграждане на умения и компетенции‘‘,
       II ‘‘Зелени обществени поръчки и финансови инструменти‘‘
       III ‘‘Подобряване на умения и компетенции‘‘
       IV ‘’Повишаване на осведомеността‘‘
       V ‘‘Политики и регулаторна рамка‘‘
VI и VII ‘’Недижимото културно наследство и националната стратегия за енергийна ефективност‘‘ – София и Варна. Повече информация за лекторите от България и чужбина, както и официалните доклади по всяко събитие може да прочетете на посочените линкове.

    

 

 

 

 

 

 

В резултат, на семинарите бяха събрани 116 препоръки от специалисти в сферата на сградното обновяване, архитекти, инженери, представители на неправителствени организации, крайни потребители, образователни институции и бизнеса, като участие взеха и експерти от ангажираните агенции и министерства. Консолидираните резултати от проекта в България, които в началото на април 2017 ще бъдат изпратени до отговорните институции, може да прочетете тук. Целта е събраните експертни мнения, мерки и препоръки да подпомогнат създаването на ефективна национална стратегия за основно обновяване (саниране) на съществуващия сграден фонд, съгл. Чл. 4 на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност.

    

За успешното приключване на проекта в България говори факта, че седемте семинара, които организирахме, се радваха на изключителен успех и бяха посетени от повече от 390 души, специалисти, представители на институции и граждани. Над 180 организации, представители на бизнеса, общините, държавата, образователни институции и други заинтересовани страни  дадоха своето мнение и препоръки, които ще бъдят представени пред съответните държавни институции. Кампанията на BGBC да популяризира важността на националната стратегия за енергийно ефективното обновяване на сградния фонд в България постигна сериозни резултати, достигайки до повече от 55 000 души. Като продължение на проекта, консорциумът от 13-те държави-участници по Build Upon организира ‘‘Призив за действие‘‘ към всички организации, участвали по проекта, които да подкрепят ‘‘Общата визия‘‘ за обновяването на сградния фонд.  Очаквайте скоро и повече информация за инициативата.

Повече информация за постиженията на проекта ще откриете на:

·         http://buildupon.eu/bg/ - информация за проекта и целите му

·         http://buildupon.eu/bg/dialogue/countries/bulgaria/ - детайлни отчети за проведените уъркшопи в   България

·         http://buildupon.eu/bg/dialogue/ - резултатите на другите партньори по проекта

·         http://buildupon.eu/bg/initiatives/#the-renowiki – базата данни RenoWIKI

·         http://bgbc.bg/ - новини за развитието на проекта и дейността на BGBC

Вярваме, че проектът BUILD UPON e от полза за обществото ни и ще продължаваме да бъдем платформа между бизнеса, гражданите и институциите, в полза на устойчивото развитие в България!