Build Upon Семинар 7 - Недвижимото културно наследство и националната стратегия за енергийна ефективност, Варна

Build Upon Семинар 7 - Недвижимото културно наследство и националната стратегия за енергийна ефективност, Варна
На 24 февруари 2017 в Юнашкия салон във Варна бе проведен финалният семинар по проекта Build Upon, чиято тема бе същата като на шестия семинар - ‘‘Недвижимото културно наследство и националната стратегия за енергийна ефективност’’. След множество консултации по време на предходните семинари и срещите ни с различни заинтересовани страни през целия период на проекта, беше отбелязано, че темата за сградите - паметници на културата и тяхното енергийно-ефективно обновяване е от изключително значение за обществото. Идентифицирани бяха редица заинтересовани страни в северната и източната част на България, които не могат да присъстват на уъркшопите в столицата. По тази причина беше организиран допълнителен семинар във Варна, на който бяха поканени специалисти, архитекти, инженери, представители на общините, учебни заведения и неправителствени организации, както от областта, така и от Русе, Шумен, Добрич и Бургас.
 
Целта на семинара бе да обхване възможно най-много заинтересовани страни и да представи добри примери от държави-лидери в процесите по реновиране на сгради, част от недвижимото културно наследство. Главният архитект на Варна - Виктор Бузев и деканът на Архитектурния факултет на ,, ВСУ „Черноризец Храбър“ - чл. кор. д.а.н. проф. арх. Атанас Ковачев, откриха семинара с встъпителни думи относно значението на националната стратегия за енергийно-ефективно сградно обновяване и нейното прилагане върху недвижимото културно наследство у нас. Като член на Управителния съвет на Български Съвет за Устойчиво Развитие, арх. Ковачев наблегна и на значението на проекта Build Upon като цяло и успешното ангажиране на всички заинтересовани страни в процеса. По време на семинара, нашите патрньори от Варненски Свободен Университет официално обявиха новата си магистърска програма за ''Устойчиво строителство''.  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Както и по време на шестия семинар, основен фокус бе представянето на чуждестранния опит на Франция по темата - архитект Katya Samardzic, запозна присъстващите с развитието на френската нормативна рамка относно енергийна ефективност, както и с различни инициативи за прилагане на мерки за енергийна ефективност в сгради – паметници на културата. Френските практики в изпълнението на проекти по обновяване на сгради, част от недвижимото културно наследство на страната, бяха проследени от aрхитект Thibault de La Laurencie, който представи детайлна презентация върху похвати от практиката му на архитект в сферата на възстановяване на сгради - паметници на културата, включително реални примери за добри и лоши практики. Френският специалист представи пред гостите във Варна холистичния подход в практиката и наскоро приетия международен стандарт EN 16883 за опазването на културното наследство. Семинарът продължи с дискусия относно проблемите, свързани с обновяването на сгради - паметници на културата в региона. Експерти от областта повдигнаха въпроси относно стратегически възможности за подобряването на националната стратегия за енергийна ефективност и сградно обновяване и конкретни предложения за промени в нормативната база, които може да прочетете в доклада по семинара.