Проведе се обучение на тема “Дневна светлина в архитектурата и енергийна ефективност”, организирано от Българския съвет за устойчиво развитие

Семинарът се проведе на 21 април в конферентния център на Софарма Бизнес Тауърс, отличена с награди в категориите „Зелена Сграда” на 2011 година, „Специална награда за прилагане на енергоефективни решения“ и „Обществени сгради с бизнес предназначение“ и други.

На обучението присъстваха архитекти, инженери, студенти и професионалисти в сферата на инвестиционното проектиране и недвижимите имоти.

Лекторът д-р архитект Хелмут Кьостер, консултант при създаване на концепцията за фасадните решения, използването на дневна светлина и интегрирането им със системата за сградна автоматизация на Софарма Бизнес Тауърс и Литекс Тауър, запозна участниците с теорията, методите за изчисляване, необходимите предпроектни проучвания и целите при проектиране на фасади за оптимално използване на дневна светлина. Бяха представени редица примери с конкретни ползи и постигнати резултати по време на експлоатацията на сградата. Изключителен интерес предизвикаха демонстрираните характеристики на съвременните остъклени фасади, както и най-важните параметри, които проектантите трябва да съблюдават при тяхното концепциониране.

Семинарът имаше за цел да разпространи познания, които не са достатъчно добре застъпени в образoвателния процес на нашите експерти.

Обучението завърши с представяне от инж. Кирил Велковски на конкретни реални данни, свързани с енергийните характеристики на сградата на Литекс Тауърс и настоящото потребление на енергия от първите 4 месеца експлоатация.

С любезната подкрепа на домакините беше организирана обиколка на сградата, получила Златен сертификат по системата за сертифициране на устойчиви сгради DGNB.

Управлението на достъпа на дневна светлина е основен фактор при проектирането на „умни и адаптивни еко-фасади”, което от своя страна води до спестяване на разходи за енергия в значителни мащаби, повишава визуалния комфорт в сградата, продуктивността и качеството на работа на обитателите. Това е един от фундаменталните елементите в процеса на интегрално проектиране, който значително намалява разходите по време на жизнения цикъл на една сграда.