Предстои работна среща по проект BUILD UPON

Предстои работна среща по проект BUILD UPON

Българският съвет за устойчиво развитие организира работна среща по проект BUILD UPON за съвместното създаване на стратегия, за основното обновяване на сградния фонд в Европа. Ще бъде представена същността на проекта, както и развитието му до момента.

Проектът BUILD UPON е с продължителност две години, участват тринадесет държави членки на Европейския съюз включително: България, Латвия, Ирландия, Испания, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Финландия, Хърватия, Чехия и Швеция. Целта е да се подпомогнат правителствата на тези държави в разработването и прилагането на дългосрочни национални стратегии за основното обновяване на съществуващия сграден фонд. Чрез установяване на диалог и координация между заинтересованите страни в строителния сектор – правителство, бизнес, финансови институции, неправителствени организации, академична и научна среда, медия и потребители, ще се създаде обединена общност, която в срок до 01.04.2017 г. ще изработи и приложи в действие тази национална стратегия. Заинтересованите страни са различни актьори. Всеки един от тях има важна и самостоятелна роля в процеса и прави своя принос в този процес, чрез създаване на широка база за отчитане и включване на различни гледни точки.

Предимствата от ангажиране на заинтересованите страни в процеса са много, сред които:

  • Увеличена подкрепа, прозрачност и отговорност.
  • Създаване на Стратегия за основното обновявнане на сградния фонд, която е в унисон не само с чл. 4 от ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС, но и с принципите на устойчивото развитие.
  • По-голяма удовлетвореност от резултатите за обновяване на сградния фонд, поради повишена демократична легитимност, ангажираност и равнопоставеност на участниците.
  • Повишено качество на услугите, свързани с основното обновявене на сградния фонд.

По време на работната среща за пръв път ще бъде представена публично бета версия на карта на заинтересованите страни в процеса.

Присъединете се към нас за установяване на диалог, преодоляване на бариерите и активно участие в процеса на изработване и прилагане на национална стратегия за обновяване на сградния фонд в Република България.

Дата: 30 юни, вторник, 17:00 – 19:00 ч.

Място: Съюз на архитектите в България, ул. "Кракра" №11, ет. 2

Събитието е безплатно, с предварителна регистрация: на office@bgbc.bg или 

Eventbrite - Работна среща по проект BUILD UPON

 

 

 

Този проект се финансира с програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020 под договор номер No649727.