Предстои обучение за DGNB Консултанти

Предстои обучение за DGNB Консултанти

ВАЖНО!!! Тридневното обучение за DGNB Консултанти е отменено.

Системата за сертифициране DGNB е един от водещите в световен мащаб инструменти за планиране, изграждане и оценка на устойчиви сгради. Системата е от второ поколение и  постоянно се развива, за да насърчи прилагането на принципите за устойчиво строителство още във фаза проектиране,  в колкото се може повече страни.

Тридневното обучение за DGNB Консултанти е чудесен начин за всички професионалисти в строителния сектор да развият своите знания в сферата на устойчивата архитектура и строителство, да научат детайлно всички критерии за оценка на устойчиви сгради, както и да получат квалификация DGNB Консултант.

По време на курса ще бъдете запознати в детайли с принципите на устойчивото строителство и системата DGNB, как функционира тя и как се прилага, а това ще направи възможно да предоставите на вашите партньори и клиенти много възможности свързани със сертифицирането и устойчивите сгради, сред които:

  • Внедряване на аспектите на устойчиво строителство в процеса на проектиране
  • Подобряване стойността на сградата на пазара
  • Управление на риска
  • Оптимизиране на процеса на проектиране и свързаните с него процеси
  • Осигуряване на комфорт на обитаване и работа

Обучението е насочено към всеки, който желае да придобие професионална експертиза и знания по устойчиво строителство, както и да бъде разпознат на международния пазар - инвеститори, архитекти, урбанисти, експерти по енергийна ефективност, производители на строителни материали и професионалисти в строителния сектор, представители на банковия сектор и др.

След преминаване на обучението и успешно издържан изпит ще получите професионална квалификация DGNB Consultant и  ще бъдете включени в международна база данни от консултанти на DGNB.

Лектори ще бъдат лицензирани експерти от Германския Съвет за устойчиво строителство (DGNB) - създателите на международната системата за оценка на устойчиви сгради и градски структури DGNB. 

Дейности на DGNB Консултанта:

  • Консултации в сферата на устойчивото строителство и по отношение на  предимствата на устойчивите проекти
  • Консултации по всички етапи на сертификационния процес
  • Разясняване на изискванията на сертификационната система DGNB, както и на единични компоненти от нея
  • Идентифициране на разликите между отделните варианти на системата
  • Съдействие при избор на одитор

Всеки желаещ да се включи в международното обучение следва да отговаря на предварително определени условия, които може да намерите тук.

Дата и място: 28-30 септември 2015. Мястото ще бъде потвърдено допълнително.

Обучението ще се проведе на английски език.  

Изпт: Изпитът ще се проведе  две седмици след курса и ще бъде администриран онлайн от DGNB. Изпитът включва въпроси и казуси по всички разгледани в обучението теми.

Посетете сайта на DGNB, за да получите повече информация за курса, както и за системата DGNB

Регистрационни такси

За допълнителна информация и регистрация: Български съвет за устойчиво развитие │+359 2 964 13 20 │office@bgbc.bg │ www.bgbc.bg