Г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово, Софарма Бизнес Тауърс и ETEM са първите отличени от BGBC за своя принос за устойчиво строителство

Г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово, Софарма Бизнес Тауърс и ETEM са първите отличени от BGBC за своя принос за устойчиво строителство

За първи път по повод 5 години от създаването на организацията, Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC) връчи годишните си награди за устойчива корпоративна политика, за устойчив проект и политик с принос за устойчивото развитие. 

Г-жа Таня Христова – Кмет на Община Габрово е първият политик в България, получил награда за насърчаване на устойчивото строителство на BGBC. Честта да връчи наградата на г-жа Христова имаше арх. Георги Коларов, Президент на BGBC, по време на официална церемония в рамките на конференцията Sustainability Forum Sofia.  Вече 7 години Габрово впечатлява с обема на инвестирания европейски ресурс в съвременна техническа инфраструктура, привлекателна жизнена среда, атрактивни условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен календар, туристически атракции и не на последно място - висока социална чувствителност. Изпълняваха се ключови политики за развитие чрез основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обектите от образователната инфраструктура, обновяване на туристическата и културната инфраструктура, предоставяне на висококачествени и алтернативни социални услуги, развитие на административния капацитет.    

Наградата за устойчив проект получи Софарма Бизнес Тауърс, в лицето на г-н Илиян Колев – ръководител на проекта. В своята реч той сподели добрите резултати от сертифицирането на проекта и пoкани инвеститорите и архитектите към повече устойчиви решения. Софарма Бизнес Тауърс е проект, оценен от Българския съвет за устойчиво развитие със Златен Сертификат по международно признатата система DGNB.  В категорията „Устойчив проект” в рамките на програмата на BGBC „Sustainable Awards” имаха право да участват само сертифицирани проекти.  Наградата беше връчена от Иван Зайков – член на УС на BGBC и Управител а AGC България и Мениджър развитие на пазарите на AGC Чехия.

В категорията Kомпания с корпоративна политика за насърчаване на устойчивото строителство беше отличена ETEM Груп.  Инж. Венета Новакова – Директор R&D на ЕТЕМ Груп получи наградата от арх. Илко Николов – член на УС на BGBC и Председател на Общинския съвет в Пловдив. ЕТЕМ активно прилага най-добрите практики по отношение на опазването на околната среда чрез значителни инвестиции и мерки за оптимизиране на производствения цикъл, прилагане на нови процедури, които намаляват енергийния отпечатък от производството и предотвратяват всяка възможност за замърсяване на околната среда. Продуктите на ЕТЕМ са проектирани преди всичко да запазват енергията, което е от огромно значение за крайния потребител, но ние също така сме отделили специално внимание на рециклирането им след края на техния експлоатационен живот, сподели инж. Венета Новакова.

Арх. Коларов и проф. Рудолфи  връчиха предварителния сертификат на обект EКСПО 2000 фаза III на г-жа Адина Уелш и г-н Михаел Хьолцле. Сградата е отличена с предварителен  Златен сертификат по международно признатата система DGNB.

Конференцията и церемонията по връчване на наградите бе закрита от Арх. Георги Коларов с пожелание за нови познания, идеи и реализирани проекти в интерес на устойчивото развитие на България.

Повече информация за събитието: www.morethangreen.bgbc.bg