Sustainability Forum Sofia 2014 се утвърди като глобална платформа за устойчиво развитие и строителство

Sustainability Forum Sofia 2014 се утвърди като глобална платформа за устойчиво развитие и строителство

По традиция в края на месец септември,  Българският съвет за устойчиво развитие (BGBC) фокусира вниманието на обществеността върху проблемите на устойчивото строителство и градско планиране чрез международната конференция Sustainability Forum Sofia.

Конференцията е централна платформа за всички ангажирани с темата устойчивост и е водещото събитие в България за устойчиво строителство, градско развитие, политика и  инвестиции. Събитието се организира за четвърта поредна година  и е част от Световната седмица за устойчиво строителство. Тази година конференцията беше посветена на темата Устойчиво развитие на строителния сектор, в рамките на което участваха над 150 специалисти, представляващи европейски, държавни и обществени институции, международния бизнес, инвеститори и топ мениджъри, производители на продукти, водещи архитекти, урбанисти и дизайнери, експерти по енергийна ефективност, фасилити мениджъри, представители на финансовия сектор, браншовите организации и научните среди.

Начало на конференцията даде арх. Георги Коларов – Председател и инициатор за създаването на Български съвет за устойчиво развитие. Той подчерта  значението на устойчивото развитие като ключов фактор за решаване на  настоящи и бъдещи проблеми; „Свидетели сме на климатични промени и бедствия, причинени в голяма степен от липсата на устойчиво градско планиране и дългосрочни политики.За нас, професионалистите в сектора на строителството и недвижимите имоти, устойчивостта безспорно е ключов фактор, за чието непознаване води до практики, които са извън духа на нашето време и могат да бъдат дори вредни за бъдещите генерации”. Арх. Коларов посочи липсата на национална стратегия за реновиране на сградния фонд, съгласно чл. 4 от Директивата за енергийна ефективност, както и това, че няма нито една зелена обществена поръчка в строителството и все още най-ниската, а не най-изгодната цена определя изпълнителите на поръчки.

Българските практики и законодателство изостават в тази област, заяви от своя страна Вицепремиерът по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране Екатерина Захариева. Няма по-евтина енергия от спестената, но държавата е длъжник в това отношение, а у хората липсва познание за ползите, каза тя в началото на форума. За съжаление ситуацията в законодателството в момента е такава, че хората, които влагат средства и опазват околната среда, са ощетени - плащат повече данъци, разгънатата им застроена площ се измерва по външните стени, коментира Захариева. 

Според Захариева държавата е длъжник и заради липсата на програми за подкрепа за обновяването на българските домове. Колкото и да се повишава цената на тока, ако строим енергийно ефективни сгради, няма да се притесняваме толкова, коментира тя и добави, че подобни инвестиции биха направили живота на хората и техните деца по-качествен. По думите й в новия програмен период са предвидени средства за повишаване на енергийната ефективност на българската икономика и бизнес - не само за машини и техника, но и за производствените сгради. За пръв път в България този период ще бъде свързан с интегрирани планове за устойчива градска среда, не само устойчиви сгради, отбеляза тя.

Предстои среща между Министър Захариева и арх.Коларов за продължаване на диалога по тази тема .

Проф. Александър Рудолфи – Президент на Германския съвет за устойчиво строителство представи ролята на DGNB за създаване на устойчива среда „В Германия имаме споразумение с Министерството на околната среда, сградите и градското развитие.  Всички сгради трябва да се проектират и строят, отговаряйки на едни и същи критерии и изисквания  спрямо системата за сертифициране на сгради DGNB”.

Традиционно сред лекторите в официалния панел имаше представител и от Европейската Комисия. Г-жа Антоанета Ризова – Калапиш от Главна Дирекция Околна среда представи европейските политики и стратегии за насърчаване на устойчивото развитие. ЕС е насочил усилията си към повишаване на целите за енергийна ефективност и в момента е Европа тече дебат по темата.

Иван Зайков – член на УС на BGBC и Управител на AGC България и Мениджър развитие на пазарите на AGC Чехия подчерта, че устойчивото развитие е комплекс от фактори, които са взаимосвързани и които трябва да се изпълняват заедно. Примерът е при компанията AGC, която поглежда нещата комплексно – от суровината към крайния продукт, като за всеки един CO2 тон, отделен при производството на продуктите на AGC се спестяват  9 тона CO2 при използване на продуктите на AGC. „ Всяка фирма, мислеща за бъдещето трябва да има предвид устойчивото развитие и бъдещето на нашата цивилизация”, допълни той.

Даниел Берг – Директор на Европейката банка за възстановяване и развитие за България представи финансовите инструменти за финансиране на проекти за устойчиво строителство и енергийна ефективност. ЕBRD участва в създаването на редица финансови инструменти за насърчаване на зелената енергия.

По време на форума бяха формулирани значителни ключови послания. Участниците във форума изразиха единодушно своето становище,  че бъдещото правителство на България трябва категорично да поеме своята отговорност и да демонстрира своята съпричастност към устойчивото развитие на строителния сектор в България и се съгласиха да изпратят своето официално обръщение към отговорните институции след форума.

Необходимостта от информираност за устойчивите практики расте във всички сфери на нашият живот. В този смисъл ролята на BGBC, като централна платформа в България за обмен на ноу-хау, провеждане на целевоориентирано обучение за специалисти и информиране на широката общественост е от изключително значение.Мисията на BGBC, като част от Световния съвет за зелено строителство, е трансформирането на строителния сектор в устойчив. Световния съвет за зелено строителство е коалиция на Съветите за устойчиво строителство по света. Създадена през 2002, организацията днес е най-голямата международна структура, посветена на устойчивото строителство и трансформацията към устойчива градска среда. Чрез своята европейска регионална мрежа, в която BGBC е активен участник, организацията обединява усилията на Съветите и ги прави активен участник в изготвянето на политики.