Отпразнувайте с нас Green Apple Day по време на Sustainability Forum Sofia 2014

Отпразнувайте с нас Green Apple Day по време на Sustainability Forum Sofia 2014

Green Apple Day of Service е международна инициатива, която цели да повиши информираността у хората за значението на здравословната среда за обучение. Събитието се организира с подкрепата на Съветите за устойчиво строителство и училищата по цял свят и дава възможност на родители, учители, ученици, фирми и местни организации да превърнат всички училища в безопасни, здравословни и продуктивни места.

Тази година в България, Green Apple Day ще бъде отбелязан образователна кампания с продължителност една седмица, която стартира от Muzeiko, която цели да информира обществеността за значението на  здравата и устойчива учебна среда. Всеки ден от седмицата Muzeiko ще споделя по една своя зелена идея, която всяко училище може да изпълни, заедно с учениците. Тези идеи ще бъдат придружени от началото на Green Apple Day, заедно с информация за международната инициатива.

Кампанията ще приключи на 26 септември, по време на Sustainability Forum Sofia 2014, със специално изграден Muzeiko щанд, който ще се управлява от млади доброволци, носещи зелени строителни каски, които ще раздават на информация и зелени ябълки на стотиците присъстващи във водещото събитие за  България, посветено на устойчивото строителство и архитектура.