35 участника в международното обучение по устойчиво строителство DGNB Consultant Training

35 участника в международното обучение по устойчиво строителство DGNB Consultant Training

Обучението се организира от BGBC на 25-27 Юни в Софарма Бизнес Тауърс. В него участваха 35 участника сред които топ мениджъри и специалисти в ETEM, AGC, Аlukonigstahl, Velux-Denmark, Vetrotech-Saint-Gobain, Xella, Rehau, Dedal, “Dobrev and Luytskanov” Law Firm, Денкщат, както и редица архитекти, инженери и студенти от Политехнически Университет в Милано, Illinois Institute Of Technology, Chicago, USА, УАСГ, ВСУ и други.

Арх. Доминик Чърч и  Даниела Меркенич –  лицензирани експерти от Германския съвет за устойчиво строителство запознаха участниците със системата за оценка на устойчиви сгради DGNB,  критериите, които се включват в нея и инструментите за оценка.

Сред представените теми бяха:  оценка на жизнения цикъл (Life Cycle Assessment), оценка на разходите по време на жизнения цикъл (Life Cycle Cost),  Устойчива архитектура и други.

Събитието се реализира в партньорството на Софарма Бизнес Тауърс

След обучението и успешно издържан изпит участниците  ще придобият международно признатата квалификация DGNBКонсултант и ще могат да:

  • извършват консултации в сферата на устойчивото строителство и по отношение на  предимствата на устойчивите проекти
  • извършват консултации по всички етапи на сертификационния процес
  • правят разяснения за изискванията на сертификационната система DGNB, както и на единични компоненти от неяи др.

Официалните сертификати за DGNB Консултанти ще бъдат връчени по време на четвъртата международна годишна конференция Sustainability Forum Sofia– Моre than Green, по време на официална церемония и коктейл. Събитието ще се проведе на 26 септември, Хотел Хилтън, София.

За допълнителна информация за системата DGNB и предстоящите инициативи на BGBC: Български съвет за устойчиво развитие │+359 2 964 13 20 │office@bgbc.bg │ www.bgbc.bg