Съобщение: Обучение за DGNB Консултанти на 25-27 Юни

Поради големия интерес към  темата за устойчиво строителство и системата за сертифициране на устойчиви сгради DGNB  на 25-27 Юни ще бъде проведено обучение за DGNB Консултанти.

Обучението ще се провежда вместо обявеното  DGNB Registered Professional и включва детайлна информация за критериите за оценка на устойчиви сгради по международно признатата система DGNB.

По време на курса ще бъдете запознати  в детайли с принципите на устойчивото строителство и  системата DGNB, как функционира тя и как се прилага, а това ще направи възможно да предоставите на вашите партньори много възможности свързани със сертифицирането и устойчивите сгради, сред които:

  • Внедряване на аспектите на устойчиво строителство в процеса на проектиране
  • Подобряване стойността на сградата на пазара
  • Управление на риска
  • Оптимизиране на процеса на проектиране и свързаните с него процеси
  • Осигуряване на комфорт на обитаване и работа

Пълната програма можете да намерите тук

Обучението е насочено към всеки, който желае да придобие професионална експертиза и знания по устойчиво строителство, както и да бъде разпознат на международния пазар - инвеститори, архитекти, урбанисти, експерти по енергийна ефективност, производители на строителни материали и професионалисти в строителния сектор, представители на банковия сектор и др.

След преминаване на обучението и успешно издържан изпит ще получите професионална квалификация DGNB Consultant и  ще бъдете включени в международна база данни от консултанти на DGNB.

Лектори ще бъдат лицензирани експерти от Германския Съвет за устойчиво строителство (DGNB) - създателите на  международната системата за оценка на устойчиви сгради и градски структури DGNB. 

Дейности на DGNB Консултанта:

  • Консултации в сферата на устойчивото строителство и по отношение на  предимствата на устойчивите проекти
  • Консултации по всички етапи на сертификационния процес
  • Разясняване на изискванията на сертификационната система DGNB, както и на единични компоненти от нея
  • Идентифициране на разликите между отделните варианти на системата
  • Съдействие при избор на одитор

Всеки желаещ да се включи в международното обучение следва да отговаря на предварително определени условия, които можете да намерите тук.

Изпт: Изпитът ще се проведе на 11 Юли и ще бъде администриран онлайн от DGNB. Изпитът включва въпроси и казуси по всички разгледани в обучението теми.

Събитието се организира съвместно с Германския Съвет за устойчиво строителство и в партньорството на Министерството на инвестиционното проектиране и Софарма Бизнес Тауърс.

Дата и място: 25-26-27 Юни 2014, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет 3, зала Изток. Обучението  ще се проведена английски език.  

Регистрационни такси

Посетете сайта на DGNB, за да получите повече информация за курса, както и за системата DGNB

За допълнителна информация и регистрация: Български съвет за устойчиво развитие │+359 2 964 13 20 │office@bgbc.bg │ www.bgbc.bg