Oценката на жизнения цикъл на сгради – част от предстоящото обучение по устойчиво строителство DGNB Registered Professional

Oценката на жизнения цикъл на сгради – част от предстоящото обучение по устойчиво строителство DGNB Registered Professional

На 26 и 27 Юни в Софарма Бизнес Тауърс ще се проведе обучение по устойчиво строителство  и придобиване на международно признатата професионална квлаификация DGNB Registered Professional.

Програмата на обучението включва темите:

• Оценка на жизнения цикъл (Life Cycle Assessment)

• Оценка на разходите по време на жизнения цикъл (Life Cycle Cost)

• Устойчива архитектура

• Устойчиви енергийни концепции

• Ресурсна Ефективност при проектирането на сгради

• Сграден комфорт

• Сградни технологии за енергийна ефективност и др

Пълната програма на обучението можете да видите тук. 

Обучението  е организирано от Българския и Германския Съвет за устойчиво строителство, в партньорството на Министерството на инвестиционното проектиранеи Софарма Бизнес Тауърс.

Oбучението е насочено към всеки, който желае да придобие професионална експертиза и знания по устойчиво строителство, както и да бъде разпознат на международния пазар - инвеститори, архитекти, урбанисти, експерти по енергийна ефективност, производители на строителни материали и професионалисти в строителния сектор, представители на банковия сектор и др.

Лектори ще бъдат лицензирани експерти от Германския Съвет за устойчиво строителство (DGNB) - създателите на  международната системата за оценка на устойчиви сгради и градски структури DGNB. 

Защо обучението е необходимо?

Обучението  следва политиката на Европейския Съюз за насърчаване на устойчивото строителство чрез задължително въвеждане на индикатори, LCА и LCC методологии, както и бъдещото въвеждане на изисквания за устойчиво строителство в България. 

Предимства:

• Професионални знания по устойчиво строителство 

• Признание и потенциален избор за партньор с професионална експертиза в строителния сектор и сектора на недвижими имоти. 

• Бизнес възможности на международния пазар

• Идеална основа за кариерно развитие в сертифицирането на сгради и градски структури по международната система DGNB

• Международно признат сертификат DGNB Registered Professional 

След преминаване на обучението и успешно издържан изпит ще получите професионална квалификация DGNB Registered  Professional и  ще бъдете  включени в международна база данни от експерти на DGNB.

Изпит: Изпитът ще се проведе на 11 Юли и ще бъде администриран онлайн от DGNB. Изпитът включва въпроси и казуси по всички разгледани в обучението теми.

Обучението  ще се проведена английски език.  

Дата и място: 26-27 Юни 2014, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет 3, зала Изток. 

Регистрационни такси.

Посетете сайта на DGNB, за да получите повече информация за курса, както и за системата DGNB

За допълнителна информация и регистрация: Български съвет за устойчиво развитие │+359 2 964 13 20 │office@bgbc.bg │ www.bgbc.bg