BGBC и DGNB представят обучение DGNB Registered Professional

BGBC и DGNB представят обучение DGNB Registered Professional

Обучението  е организирано съвместно с Германския Съвет за устойчиво строителство, в партньорството на Министерството на инвестиционното проектиране и Софарма Бизнес Тауърс и ще се проведе на 26 и 27 Юни в Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет 3, зала "Изток".

Лектори ще бъдат лицензирани експерти от Германския съвет за устойчиво развитие- създателите на международно признатата системата за оценка на устойчиви сгради и градски структури DGNB.

Какво включва програмата на обучението?

 По време на обучението ще бъдат разгледани темите:

 • Оценка на жизнения цикъл (LCA)
 • Оценка на разходите по време на жизнения цикъл (Life Cycle Cost)
 • Устойчива архитектура
 • Устойчиви енергийни концепции
 • Ресурсна ефективност при проектирането на сгради
 • Сграден комфорт  и др.

Защо обучението е важно и необходимо?

Обучението е продиктувано от политиката на Европейския Съюз за насърчаване на устойчивото строителство чрез въвеждане на индикатори, LCА и LCC методологии, както и бъдещото въвеждане на изисквания за устойчиво строителство в България.

За кого е насочено?

Обучението е насочено към всеки, който има интерес в сферата на устойчивото строителство и желае да придобие професионална експертиза и знания за системата за оценка на устойчиви сгради DGNB, както и да бъде разпознат на международния пазар - инвеститори, архитекти, експерти, производители на строителни материали и професионалисти в строителния сектор, представители на банковия сектор, студенти и др.

Предимства на участниците:

 • Професионални знания по устойчиво строителство
 • Признание и потенциален избор за партньор с професионална експертиза в строителния сектор и сектора на недвижими имоти.
 • Бизнес възможности на международния пазар
 • Идеална основа за кариерно развитие в сертифицирането на сгради и градски структури по международната система DGNB
 • Международно признат сертификат DGNB Registered Professiona

Изпит: Изпитът ще се проведе на 11 Юли и ще бъде администриран онлайн от DGNB. Изпитът включва въпроси и казуси по всички разгледани теми в обучението.

След преминаване на обучението и успешно  издържан изпит  ще бъдете  включени в международната база данни от експерти. Вижте всички DGNB Registered Professionals тук.

Пълната програма на обучението можете да видите тук.

Регистрационни такси.

Посетете сайта на DGNB, за да получите повече информация за курса, както и за системата DGNB

Запознайте се с бъдещите изисквания на строителния пазар днес! Очакваме Ви!

За допълнителна информация и регистрация: Български съвет за устойчиво развитие l +359 2 964 13 20 l office@bgbc.bgl www.bgbc.bg