Българският съвет за устойчиво развитие ще вземе участие в „Smart Cities” 2014

Българският съвет за устойчиво развитие ще вземе участие в 
„Smart Cities” 2014

Все повече се увеличава демографският натиск върху градовете – те консумират значителни количества ресурси, като тези процеси диктуват необходимостта от инвестиции в модернизиране на градската инфраструктура.

ЕС скоро определи нови амбициозни цели  - намаляване на CO2 с 40 % спрямо нивата от 1990 г. и 27% дял на енергия от възобновяеми източници до 2030 г. Значителните енергийни спестявания са задължително условие за тяхната реализация.

Кои са новите технологии и успешни практики за постигане на баланс между икономическото, социално развитие и влиянието върху околната среда?

От 5-ти до 7-ми март в София Виа Експо организира международния форум и изложение  с няколко тематични акцента „Smart Cities”, „ЕЕ & ВЕИ” и „LiftBalkans”. 

Форумът

Арх. Георги Коларов от БСУР ще представи системата за оценка на устойчиви градски структури DGNB. По своята структура тя съответства най-пълно на европейските и международни нормативни изисквания. Обхваща фазите на проектиране, изграждане и експлоатация по време на целия жизнен цикъл на сградата. Тя съдържа най-пълен набор от критерии за устойчивост.

Другите акценти в програмата:

Интелигентни градове: Европа и развитието на иновациите в областта на интелигентните градове и общности; Сгради с почти нулева консумация на енергия (nZEB); Смарт сити мениджмънт - теория и практика на сектора; Система за енергиен мениджмънт (ISO 50001- за топлина, газ и електричество) и система за мениджмънт на околната среда (ISO 14001- за вода, канализация и въглеродни емисии), приложими в общините; Зелени покривни градини и ролята им за устойчивото развитие на околната среда; Мобилност - системи за контрол, управление на кръстовища и осветление.

Централизирано отопление и охлажданев Европа. „Европейска пътна карта на топлината”, как се използват отпадъци за комбинирано производство на енергия и топлина, възобновяеми енергийни източници в топлофикациите, предимствата на технологията за EQTEC газификация и др.

Асансьори: Приложение на новата европейска Директива за асансьори; Потреблението на електроенергия от асансьорите; Подемни съоръжения и правна рамка съгласно европейска Директива относно машините - 2006/42/ЕО. 

Във форума ще се включат лектори от ЕК - ГД „Енергия“, отдел „Интелигентни градове”, EК - ГД „Предприятия и промишленост”, Euroheat & Power, Европейски институт за изследване на сградите (BPIE), Австрийска енергийна агенция, ПВБ Пауър България, Университети в Аaлборг и Халмщад, Симачек Фасилити Сървисиз БГ идр.

Програма на Конгреса

*Специално за членовете на БСУР има  отстъпка от таксата за участие.

Регистрация за Конгреса

Изложението

Водещи компании от Австрия, България, Германия, Италия, Китай, Литва, Румъния, Чехия и Холандия ще демонстрират своите най-нови продукти и услуги.

В тазгодишното издание се откроява интересът към популяризиране на енергийноефективно осветление с домашно и индустриално приложение. Компания от Германия ще представи  иновативна боя, която създава комфорт и спестява 40 % от консумацията на енергия. Балканика Енерджи  и Регионалния Е-клъстер работят успешно в сферата на енергийната ефективност.

Клико ще предложи решения за телематика и телеметрия, а Омния Контракторс реализира проекти за интелигентни домове.

Сред изложбените експонати ще видим продукти за отопление, вентилация, охлаждане и възстановяване на топлината. 

Посетителите ще се запознаят с екологичните и финансовите ползи от прилагането на разнообразни системи за производство на био-, хидро, геотермална и вятърна енергия. В областта на соларната енергия фокусът ще бъде поставен върху малките жилищни и индустриални покривни PV системи и островни PV и хибридни системи за собствена консумация.

Сред имената на изложителите са: Apricus Solar, Austep, Dreyer & Bosse,  Екютек, Елпром Трафо,  Global Hydro Energy, Herz Energietechnik , Исав – 1, Ирес,  Камара на архитектите, K.A. Tехнолоджи,  Kleemann, Лидер Лайт, MIG-mbH Salzkotten-Deutschland, Проксимус инженеринг, Solare Datensysteme, Сварко България, CPM Europe BV, Cink Hydro, Технос, Трез, Термопомпени системи, Чепъков, Юпитер Метал и др.

Регистрация за посещение на изложбата

'ЕЕ & ВЕИ'      'Интелигентни градове'      ‘LiftBalkans’

  Брошура       Паралелно събитие: ‘Save the Planet’ – управление на отпадъци