BGBC е партньор на международната конференция Smart Cities

BGBC е партньор на международната конференция Smart Cities

Конференцията се организира от Виа Експо и ще се проведе между 5-7 март 2014г в гр. София.

В условията на динамични климатични промени и растящи цени на природните ресурси, днес повече от всякога се нуждаем от трансформиране на индустриите, промяна на навиците и внедряване на нови екотехнологии.

За 10-та поредна година в София ще се проведат Екофорумът и изложбата за Югоизточна Европа. Организаторите от Виа Експо актуализират формата на изявата и през 2014 г. тя ще включи Eнергийна ефективност & ВЕИ и SmartCities(интелигентни градове). Целта е да се провокира вниманието на бизнеса, институциите и обществеността към възможностите за прилагане на иновативни технологии, които щадят околната среда и повишават конкурентоспособността на икономиката.

Отново се очаква силно участие на международни компании и водещи фирми от България. Австрийските постижения ще бъдат показани на традиционния австрийски павилион за пета поредна година.  Посетителите ще сезапознаят с енергийно ефективни решения, системи за производство на възобновяема енергия, информационни и комуникационни технологии, мобилност и транспорт, интелигентни сгради и др.

В конферентната програма ще бъдат включени теми, свързани със законодателството, развитието на иновациите и добрите практики в съответните сектори.

Основни сесии: Комбинирано производство на топлинна и електроенергия, Сгради с нулево потребление на енергия, Съхранение на енергия, Сградно-интегрирани фотоволтаици, Биоенергия и биогорива и др.

На членовете на БСУР се предоставя специална отстъпка от цената на незастроената площ за участие в изложбата.

Брошура     Общ преглед и статистика 2013 г.