Над 180 човека присъстваха на международния форум BGBC GREEN FUTURE

Над 180 човека присъстваха на международния форум BGBC GREEN FUTURE

Събитието  се проведе на 20 септември във Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” и беше фокусирано  върху една от най-актуалните теми в сферата на строителството – устойчиво реновиране на съществуващия сграден фонд

Конференцията BGBC GREEN FUTURE бе открита от арх. Георги Коларов – Президент на Български Съвет за устойчиво развитие,  проф. Иван Данов - министър на инвестиционното проектиране, Ивайло Петков – главен анализатор и съветник на Президента на Република България, Михаел Клински – старши експерт в Австрийската Енергийна Агенция и проф. д.пс.н. Галя Герчева – ректор на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Арх. Георги Коларов подчерта необходимостта от силна платформа за диалог между правителство, индустрия, експерти и заинтересовани страни, като BGBC, която да създаде успешни национални стратегии за реновиране на съществуващия сграден фонд. Съветите за устойчиво строителство представляват изключително голяма част от заинтересованите страни в строителната индустрия и работят активно за създаване на тези стратегии.

Проф. Иван Данов подчерта, че темата за устойчиво строителство е сред приоритетните в сферата на работа на новото Министерство на инвестиционното проектиране. „Надявам се до края на годината да бъде подготвен нов закон за строителството, който ще е различен от Закона за устройството на територията, който вече е изчерпал възможностите и ресурсите си.  Стремежът ни е при подготовката на новото законодателство една от първите точки да бъде изискването новите сгради да отговарят на принципите на устойчивото строителство.  От гледна точка на практиката ще трябва в максимално къси срокове да се разработят критерии, по които да се дава оценка за съответния проект дали отговаря на тези изисквания.  Това е една от най-важните задачи на Български Съвет за устойчиво развитие- да разработи работещи, действащи, ефективни и лесни критерии за осъществяване на тази оценка”, каза в заключение министър Данов.

Един от акцентите по време на събитието е новата магистърска програма „Устойчиво градско развитие”, реализирана от Български Съвет за устойчиво развитие и Архитектурния Факултет на Варненски Свободен Университет и ще включва  детайлно компонентите на устойчивото градско развитие – градоустройство, икономика, енергийни процеси, околна среда, мобилност, ресурси и процеси. Целта на програмата е да обучи първите в България специалисти по устойчиво градско развитие.

В рамките на конференцията се проведоха седем професионални семинара,водени от водещи фирми и признати експерти в областта на устойчивото строителство.

Конференцията завърши с коктейл и дискусионен подиум, в който участваха арх. Коларов, проф. Данов, Ивайло Петков и Мартин Прьозлер от Германския Съвет за устойчиво строителство.

Под мотото „по-зелени сгради, по-добра среда, по-здрави хора”,  Световната седмица на зеленото строителство беше отбелязана от над 25 000 организации  от 98 държави.