Системата DGNB по време на симпозиум в Италия

Системата DGNB по време на симпозиум в Италия

DGNB e водещата система на международния пазар  при оценката  на нови градски  структури.

Системата беше представена по време на симпозиум в Италия, организиран от катедра „Архитектура и планиране”  от Политехническия университет в Милано  и предизвика голям интерес сред всички участници.

Проведените обучения в различни държави целят да представят специфичните характеристики на системата за сертифициране на устойчиви сгради и градски структури DGNB и да въведат участниците в процеса на сертифициране. Специално внимание се обръща на предстоящите иновации, както и на възможностите за адаптиране на системата спрямо националните стандарти.