Успешно премина DGNB Обучение и Кръгла маса за определяне на политики в сферата на устойчивото строителство във Виетнам

Успешно премина DGNB Обучение и Кръгла маса за определяне на политики в сферата на устойчивото строителство във Виетнам

През ноември  беше организиран уоркшоп и кръгла маса  за определяне на  политики на тема "Сертифициране на устойчиви сгради и градски райони" в Ханой, Виетнам.

В рамките на съвместните събития с BTU Cottbus и GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH DGNB  представи системата за оценка на устойчиви сгради  пред повече от 65 силно  заинтересовани участници