BGBC стартира пилотна фаза за сертифициране

През месец октомври 2009г. BGBC стартира съвместно с Германския съвет за устойчиво строителство пилотна фаза за сертифициране на по-значими проекти по новата система в категориите златен, сребърен и бронзов сертификат. Възможност за участие в пилотната фаза ще се предостави на проекти за нови административни и търговски сгради.