По време на COP 21 BGBC заяви, че ще работи активно за изграждане на капацитет в областта на устойчивото развитие и "зеленото" строителство

По време на COP 21 BGBC заяви, че ще работи активно за изграждане на капацитет в областта на устойчивото развитие и "зеленото" строителство

Днес, по време на Конференцията на ООН за промените на климата (COP 21) в Париж, повече от 20 съвета за устойчиво развитие и „зелено” строителство от цял свят представиха своите национални цели за създаване на устойчива застроената среда, за намаляване на емисиите от парникови газове и гарантиране, че строителната индустрия ще допринесе за ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса. Целите бяха представени по време на официалния ден от конференцията COP21, посветен на строителството, воден от Сеголен Роаял , френският министър на екологията и бивш кандидат за президент.

За да се постигнат тези цели, строителният сектор следва да намали емисиите до 2050 год. с 84 гигатона, еквиваленти на ограничаването на строителството на 22000 въглищни централи. Това значително редуциране е възможно, но е необходимо пазара да се трансформира и да се създаде амбициозна и широка рамка за сътрудничество. Ето защо 20 съвета за устойчиво развитие и „зелено” строителство ще работят за основното обновяване и сертифициране на повече от1.2 милиона квадратни метра разгъната застроена площ, както и за повишаване на квалификацията на повече от 104000 специалиста до 2020 год.

В момента сградите и строителната индустрия са отговорни за около една трета от вредните емисии в световен мащаб. Но реализацията на устойчиви сгради е ефективно решение за справяне с проблемите, свързани с изменението на климата. Това ще доведе и до значителни екологични, икономически и социални ползи.Устойчивите сгради създават здравословна среда за обитаване и подобряват производителността с до 11%.

Българският съвет за устойчиво развитие представи също амбициозен план за изграждане на капацитет в областта на устойчивото развитие и „зеленото” строителство в България през следващите две години.

Тери Уилис, главен изпълнителен директор на Световния Съвет за Устойчиво Строителство, заяви: „Научили сме се как да реализираме все повече и все по-големи проекти. Предизвикателството, което стои пред нас обаче е да се научим да строим по-качествени и по-добри сгради и съоръжения. Този стремеж ще подпомогне трансформирането на строителната индустрия в световен мащаб, извличайки ползи в краткосрочен и дългосрочен план. Българският съвет за устойчиво развитие демонстрира изключително лидерство в сферата на устойчивото строителство, като декларира амбициозните си ангажименти по време на тези важни преговори, свързани с промените на климата в Париж.“

Българският съвет за устойчиво развитие заяви следните ангажименти към каузата за борба с климатичните промени, които бяха представени днес по време на конференцията COP21 в Париж:

Изграждане на капацитет: Съветът се ангажира да изгради капацитет като повиши квалификацията на 500 различни участника, чрез серия събития, семинари и професионални обучения, през следващите две години.

Финанси: Съветът се ангажира да работи с национални и международни финансови институции за насърчаване на устойчивото развитие, намаляване на риска, и въвеждане на финансови инструменти с преференциални лихви за устойчиви проекти.

Политика и управление: Съветът се ангажира да подкрепи централното и местното управление в изработването и прилагането на програми, проекти и инициативи за насърчаване на устойчивото развитие и строителство. Тяхната успешна реализация ще послужи като добър пример за въвеждане на най-добри практики и международни устойчиви стандарти в строителния сектор.

Отчетност и отговорност: Съветът се ангажира да насърчи сертифицирането на сгради по всички международно признати системи за устойчиво строителство и да увеличи броя на сертифицираните проекти в България с 50% до 2020 г.