BGBC сформира Eкспертни Съвети в сферата на устойчивото развитие и строителство

BGBC сформира Eкспертни Съвети в сферата на устойчивото развитие и строителство

С решение на Управителния Съвет (УС) от преведено заседание на 26.02.2013г, Българският съвет за устойчиво развитие инициира създаването на  Експертни Съвети  (Task Force Groups), целящи трансформация на пазара, устойчив растеж и подобряване на бизнес климата в България.

Бъдете сред лидерите на пазара и се включете в следните работни групи спрямо Вашият интерес и  професионална насоченост:

 

  • Устойчиви градски структури- с председател  арх.Георги Коларов, председател на УС на BGBC
  • Енергийна ефективност и сграден комфорт-с председател  Иван Зайков, член на УС на BGBC
  • Политики за Устойчиво развитие– с председател адв. Румен Люцканов, член на УС на BGBC

Повече информация за Експертните Съвети  можете да намерите тук.

Чрез създаването на Експертните Съвети BGBC предоставя възможност на своите настоящи и бъдещи членове с професионална експертиза и интерес в дадената област да се включат активно в процеса на трансформиране на пазара.

Включете се в новата инициатива на Съвета и заявете своето участие на телефон: 02 964 13 20 или e-mail: office@bgbc.bg