Бъдете сред лидерите на пазара и се включете в новата инициатива на Български съвет за устойчиво развитие - BGBC Клъстери

Бъдете сред лидерите на пазара и се включете в новата инициатива на Български съвет за устойчиво развитие - BGBC Клъстери

Българският съвет за устойчиво развитие инициира създаването на специфични  BGBC клъстери, свързани с бизнес профила и експертизата на всички настоящи и бъдещи членове и предоставя възможност на всички заинтересовани да се включат активно в дейностите на  организацията.

Какво са BGBC Клъстерите?

BGBC Kлъстерите са интегрирани работни екипи, в които участват архитекти, инженери, урбанисти, консултанти, производители на материали и информационно-комуникационни технологии, експерти и специалисти, представители на научните среди и международния бизнесс обща мисия за трансформация на пазара и устойчив растеж. Синергията в тяхната дейност е насочена към дефинирането на специфични строителни продукти с устойчиви характеристики и създаване на  модели за устойчиви проекти.

BGBC клъстерите имат следните цели:

 • Създаване на модели за устойчиви сгради според предназначението им
 • Адаптиране на версия за оценка на устойчиви сгради и градски структури DGNB България
 • Разработване на предложения за законодателни промени и стимули за устойчиви проекти
 •  Изготвяне и обсъждане на политики на европейско ниво в  Европейската регионална мрежа от съвети
 • Анализ и предложения към фирмите- изпълнители и доставчици за реализиране на устойчиви проекти
 • Създаване на специализирани обучения и споделяне на добри практики
 • Издаване на зелен справочник GreenBook
 • Идентифициране на проблеми в сферата на устойчивото строителство и градско развитие

Бъдете сред лидерите на пазара и се включете в следните клъстери спрямо Вашата професионална насоченост

 • Устойчиви градски структури
 • Устойчива реконструкция и модернизация на съществуващи сгради
 • Офисни и административни сгради
 • Търговски сгради
 • Учебни заведения

Повече информация и схематично представяне на клъстерите можете да намерите тук.

Чрез създаването на BGBC Kлъстерите Съветът предоставя възможност на всички ангажирани с темата за устойчиво развитие и строителство да се включат активно в процеса на трансформиране на пазара и подобряване на бизнес климата в България.

Организацията работи за интересите на членове си и обществото чрез осигуряване на платформа за диалог с професионалисти, общински и държавни институции и международни партньорски организации.

За повече информация можете да се свържете с нас на телефон: 02 964 13 20 или e-mail: clusters@bgbc.bg