РАБОТНА ГРУПА BUILD UPON - Анализ и актуализиране на БЕТА версия на BUILD UPON карта на заинтересованите страни

РАБОТНА ГРУПА BUILD UPON - Анализ и актуализиране на БЕТА версия на BUILD UPON карта на заинтересованите страни

 

 

 

Първата задача на работна група BUILD UPON - България е да анализира Бета версия на картата на заинтересованите страни за основното обновяване на сградния фонд в България. След процес на оценка и валидиране от представителни експерти, включително и Вие, бета версията на картата ще бъде обновена. Целта е активно да се ангажират минимум 77 представители, които имат значителна степен на влияние и заинтересованост в процеса за основното обновяване на сградния фонд в България. В последствие картата ще се актуализира чрез добавяне на връзки между основните заинтересовани страни за анализ на взаимодействията между тях.

 

ПОЛЗИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КАРТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

Картата е полезен инструмент за:

 • изучаване на средата, в която се провеждат дейностите за основното обновяване на сградния фонд
 • определяне на отделните заинтересовани страни, както и на тяхната роля в процеса и потенциала им за въздействие върху резултатите;
 • анализ на взаимоотношенията между заинтересованите страни с цел предприемане на действия за създаване на успешно и продуктивно сътрудничество;
 • създаване на диалог между заинтересовани страни и установяване на партньорска мрежа за сътрудничество на национално и международно ниво;
 • споделяне на опит и знания за определяне на общите цели, които ще бъдат заложени за изпълнение в страгията на база индивидуални цели и интереси;
 • определяне на необичайни участници, които имат потенциал да съдейсдтват за успешното прилагане на стратегията, но до момента не са били ангажирани в процеса;
 • визуална комуникация за проследяване на развитието на ситемата във времето: промяна на нагласата и интереса на заинтересованите страни.

С помощта на картата се изследва цялата система, както и разнообразието от всички заинтересовани страни в процеса за основното обновяване на сградния фонд. Проектът BUILD UPON цели да управлява и развие тази система. Положителните резултати ще бъдат постигнати чрез обединяване на усилията за ефективна и ползотворна работа.

 

СЪЩНОСТ И ОПИСАНИЕ НА КАРТАТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Картата е разработена с интернет платформа наречена KUMU (www.kumu.io), чрез събиране на данни и създаване на списък от заинтересовани страни в таблица Excel, която се интегрира в KUMU. Идентифицирани са повече от 150 заинтересовани страни за България. Работните езици са български и английски език. Заинтересованите страни са представени на картата със сигнатура кръг и са организирани в 12 категории. Размерът на кръговете означава степента на тяхното въздействие в процесите, свързани с обновяването. Сивите нюанси на концентричните кръгове оказват интереса на заинтересованите страни към дейностите, свързани с обновяването. При избор и маркиране на всяка заинтересована страна може да получите допълнителна информация за нея. Картата дава възможност за групиране на заинтересованите страни по някоя от представените характеристики – категория, степен на въздействие, интерес (нагласа), както и за поставяне на филтри и редуциране на информацията, която се показва.

Категории – 12 категории, представени са в различен цвят:

 • Централно Управление;
 • Местно Управление;
 • Други Обществени Институции;
 • Финансови услуги;
 • Потребители – корпоративни организации;
 • Строителен бизнес;
 • Енергиен сектор;
 • Висше образование и научни изследвания;
 • Медии;
 • Неправителствени Организации и Мозъчен Тръст;
 • Потребители – частни лица;
 • Необичайни заинтересовани страни

Въздействие: степенувано е от 0 (най-малко) до 4 (най-значително). За визуализация на въздействието на всяка заинтересована страна е определяща големината на кръговете: от 0 (най-малки) до 4 (най-големи).

Интерес: степенуван е от 0 (неутрална) до 4 (положителна). За визуализация на нагласата на всяка заинтересована страна е определящ нюансът на концентричния сив кръг: от 0 (с най-тъмно сив нюанс) до 4 (с най-светло сив нюанс).

 

За да разгледате картата натиснете ТУК

За да разгледате презентация на картата натиснете ТУК

 

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОЕКТА

Поканени сте да вземете участие в създаването на карта на заинтересованите страни като експерт в тази област, и личност, която се надяваме, че ще подкрепи процеса на мащабното обновяване на сградния фонд в Европа. 

Моля попълнете анкетата ТУК. 

Анкетата е анонимна, но ако желаете да получавате информация за развитието на проекта, както и да участвате в бъдещи работни срещи и събития, моля оставете Вашите координати.

 

 

За въпроси и допълнителна информация:

Български съвет за устойчиво развитие │+359 2 964 13 20 │office@bgbc.bg │ www.bgbc.bg

 

 

Този проект се финансира с програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020 под договор номер No649727.